Jeśli komunikat nie wyświetla się poprawnie użyj tego linku
DHL. SHIPMENTS TO EUROPE. FAQ.
We have prepared a package of materials for you
DHL Parcel International Shipments – introductory information. It contains 4 presentations describing the issues you ask about most frequently. We encourage you to read it. We hope that now shipping abroad with DHL will be even easier and more convenient.
Packaging standard for international shipments and guidelines for safe packaging. Download.
Specifics of handling of shipments to B2C and B2B Europe and answers to frequently asked questions. Download.
Basic information about selling on Amazon in the FBM and FBA model with DHL delivery. Download.
Here’s what you need to know if you are sending shipments to the UK. Download.
DHL Group 2023 © DHL International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Odwiedź nas na Youtube Facebook Linkedin Instagram
Administratorem Twoich danych adresowych oraz adresu email, które uzyskaliśmy od nadawcy przesyłki jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2 (02-823 Warszawa), dalej „DHL”. DHL będzie korzystał z Twoich danych w celu dostarczenia przesyłki i badania jakości usług. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi, do organu nadzoru. Żeby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ.
Niniejszy materiał ma charakter marketingowy.
Szczegółowy zakres oferowanych usług dostępny jest na www.dhlparcel.pl.
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka