Jeśli komunikat nie wyświetla się poprawnie użyj tego linku
DHL. Przesyłki do Europy. Najczęściej zadawane pytania.
Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet materiałów
Przesyłki Międzynarodowe DHL Parcel - informacje wprowadzające. Znajdują się w nim 4 prezentacje, opisujące zagadnienia, o które pytacie Państwo najczęściej. Zachęcamy do lektury! Mamy nadzieję, że teraz wysyłka za granicę z DHL będzie jeszcze prostsza i wygodniejsza.
Standard opakowań dla przesyłek międzynarodowych oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego pakowania. Pobierz.
Specyfika obsługi przesyłek do Europy B2C i B2B oraz odpowiedzina najczęściej zadawane pytania. Pobierz.
Podstawowe informacje o sprzedaży na Amazon w modelu FBM i FBA z dostawą DHL. Pobierz.
Oto, co musisz wiedzieć, jeśli nadajesz przesyłki do Wielkiej Brytanii. Pobierz.
DHL Group 2023 © DHL International GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Odwiedź nas na Youtube Facebook Linkedin Instagram
Administratorem Twoich danych adresowych oraz adresu email, które uzyskaliśmy od nadawcy przesyłki jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2 (02-823 Warszawa), dalej „DHL”. DHL będzie korzystał z Twoich danych w celu dostarczenia przesyłki i badania jakości usług. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi, do organu nadzoru. Żeby dowiedzieć się więcej kliknij TUTAJ.
Niniejszy materiał ma charakter marketingowy.
Szczegółowy zakres oferowanych usług dostępny jest na www.dhlparcel.pl.
Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka